درباره سایت

این سایت در سال ۱۳۹۷ صرفا جهت انجام پروژه دانشگاهی طراحی گردیده است.
موضوعات سایت در مورد زندگی نامه شخصیت های معروف سیاسی کشور می باشد.