زندگینامه محمدرضا پهلوی

                  شناسنامه نام کامل: محمدرضا پهلوی تاریخ تولد: ۴ آبان ۱۲۹۸ خورشیدی در (ایران, تهران, دربازه قزوین) صورت ماه تولد: Scorpio (عقرب) عنصر ماه تولد: Water (آب) نام پدر: رضا پهلوی نام مادر: تاج‌ الملوک آیرُملو همسران: فوزیه بنت فؤاد (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۶) – ثریا اسفندیاری (۱۳۲۹ […]

Read More »