صادق خلخالی

شناسنامه: نام کامل: محمد صادق صادقی گیوی تاریخ تولد: ۵ مرداد ۱۳۰۵ خورشیدی در (ایران, اردبیل, خلخال, گیوی) صورت ماه تولد: Leo (شیر) عنصر ماه تولد: Fire (آتش) مرگ: ۵ آذر ۱۳۸۲ خورشیدی (۷۷ سالگی) در (ایران، قم)   فعالیت ها: دادگاه‌های انقلاب اسلامی: از ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ – تا اسفند ۱۳۵۸ نماینده مجلس شورای […]

Read More »